Gå til hovedindhold

Retningslinjer for salg af varer på Tuniniaavik

Mediehuset Sermitsiaq.AG sælger annoncer på Tuninaavik.gl, der øger salgsmulighederne og fremmer kontakten mellem sælger og køber. 

Mediehuset sælger ikke fysiske produkter og har intet at gøre med de produkter eller ydelser, der sælges mellem køber og sælger på Tuniniaavik.gl

Det er gratis at oprette annoncer/produkter på Tuniniaavik.

Køb & salg mellem private 

Mediehuset Sermitsiaq.AG har ingen ansvar for køb og salg mellem private. Vi formidler alene kontakt mellem sælger og køber gennem vores platform og annoncemuligheder. 

Køber og sælger har ansvar for, at der ikke sælges hælervarer, kopivarer eller andre ulovlige varer. Bliver vi bekendt med lovovertrædelser, vil det straks blive anmeldt til Politiet i Nuuk.

Regler for brug af Tuninaavik.gl

Du kan oprette dine annoncer og andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”) i relevante kategorier eller områder og accepterer ikke at gøre følgende:

 • sælge spiritus eller cigaretter mv. via markedspladsen.
 • sælge seksuelle ydelser eller opfordre til prostitution via markedspladsen.
 • overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven;
 • krænke nærværende vilkår eller vores Regler for annoncering
 • være usand eller vildledende:
 • krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder;
 • distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil;
 • belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Tuniniaavik.gl;
 • kopiere, ændre eller distribuere andre personers Indhold;
 • benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Tuniniaavik.gl og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse;
 • sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke.

Brugere af markedspladsen skal være fyldt 18 år. 

Ansvar for oprettelse af Indhold

Du indestår for, at det Indhold du opretter på Tuniniaavik.gl, er i overensstemmelse med Tuniniaavik.gl's regler for annoncering, ikke overtræder nogen love og ikke krænker tredjemands rettigheder.

Mediehuset Sermitsiaq.AG er berettiget til at fjerne Indhold fra Tuniniaavik.gl uden varsel, hvis Mediehuset Sermitsiaq.AG vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Mediehuset Sermitsiaq.AG forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med Tuniniaavik.gl's regler for annoncering, til skade for Mediehuset Sermitsiaq.AG’s goodwill eller i øvrigt upassende.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på Tuniniaavik.gl ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på Mediehuset Sermitsiaq.AG’s anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

Mediehuset Sermitsiaq.AG gennemgår ikke det Indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt.

CITES 

Sælger har ansvar for at CITES-bestemmelserne overholdes, hvis det er relevant for konkrete produkter, læs mere på 

Washington-konventionen – også kaldet CITES - er en verdensomspændende aftale om registrering af og kontrol med al international handel og transport af truede dyr og planter eller dele af disse. 

Læs mere her

Regler for brug af markedspladsen 

Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne. 

Vi forbeholder os ret til at ændre teksten i en enhver annonce.